Siti Syamsiyatul Ummah. “Teologi Pembebasan Ali Syari’ati (Kajian Humanisme Dalam Islam)”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah 2, no. 2 (August 24, 2020): 179-202. Accessed April 19, 2021. https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/article/view/8.