Siti Syamsiyatul Ummah. “Teologi Pembebasan Ali Syari’ati (Kajian Humanisme Dalam Islam)”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Vol. 2, no. 2, Aug. 2020, pp. 179-02, doi:10.32939/ishlah.v2i2.8.