Zuhdi, A., and Ivan Sunata. “Kolaborasi Dakwah Ulama Dan Umara Dalam Perspektif Islam”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Vol. 2, no. 1, Apr. 2020, pp. 32-50, doi:10.32939/ishlah.v2i1.12.