Siti Syamsiyatul Ummah (2020) “Teologi Pembebasan Ali Syari’ati (Kajian Humanisme dalam Islam)”, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2(2), pp. 179-202. doi: 10.32939/ishlah.v2i2.8.