Siti Syamsiyatul Ummah. 2020. “Teologi Pembebasan Ali Syari’ati (Kajian Humanisme Dalam Islam)”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 2 (2), 179-202. https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.8.