Ratna Sari, Riana. 2019. “Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 1 (2), 132-51. https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46.