Zuhdi, Ahmad, and Ivan Sunata. 2020. “Kolaborasi Dakwah Ulama Dan Umara Dalam Perspektif Islam”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 2 (1), 32-50. https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.12.