Zuhdi, A., & Ivan Sunata. (2020). Kolaborasi Dakwah Ulama dan Umara dalam Perspektif Islam. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, 2(1), 32-50. https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.12