(1)
Siti Syamsiyatul Ummah. Teologi Pembebasan Ali Syari’ati (Kajian Humanisme Dalam Islam). ishlah 2020, 2, 179-202.