About the Journal

International Conferences on Islamic Studies (ICIS) merupakan acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ushululuddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada tahun pertama, ICIS mengusung tema "Intructions of the Qur'an as a book of guidance in the recontruction of history" dengan pembicara Prof. Madya. Abdulhade Sabuding (Songkla University Thailand), Prof. Dr. Ahmad Zuhdi bin Ismail (Universiti Malaya, Malaysia), Dr. Yusuf Rahman, MA (UIS Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Faizin, M.Ag (IAIN Kerinci). Acara dilaksanakan dengan cara blanded sistem dengan menggabungkan online dan offline sistem pada tanggal 28 November 2022.